Privacy Policy

Normal skilt.png

NORMAL behandlar personlig information om dig när du besöker vår hemsida eller använder någon av våra tjänster. Vi har därför förberett denna sekretesspolicy, som beskriver hur vi behandlar din personliga information.

Insamling

Du kommer alltid att bli informerad innan vi samlar in personuppgifter om dig. Den personliga information som vi samlar kan till exempel vara ditt namn, din e-postadress och din hemadress.

Behandling

Det är upp till dig om du vill ge personuppgifter till oss. Vi samlar informationen, till exempel, för att anmäla dig till nyhetsbrev, kundklubbar eller appar. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Vi kommer inte lämna ut din information till andra om du inte samtycker till det.

Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att veta vilken personlig information vi behandlar om dig. Du kan också invända mot användningen av information när som helst. Du kan också återkalla ditt samtycke till att behandla information om dig. Om informationen som behandlas om dig är inkorrekt har du rätt att få dem korrigerade eller raderade.

Om du har en förfrågan kring dina rättigheter kan du kontakta oss på dataprivacy@normal.eu

Om du skulle vilja klaga på vår behandling av din personliga information har du också möjlighet att kontakta Datatillsynet.

Säkerhet

Vi behandlar din personliga information i enlighet med gällande sekretessregler. Dessutom har vi vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information mot förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar ständigt våra säkerhetsåtgärder i linje med den tekniska utvecklingen.

Datahanterare och kontaktinformation

Normal A/S
Godthåbsvej 41
DK-8660 Skanderborg
CVR 34883793
Dataprivacy@normal.eu