Allmän integritetspolicy för NORMAL

På NORMAL A/S (”NORMAL”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) prioriterar vi konfidentialitet och datasäkerhet. Vi har därför utvecklat denna integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Användare av webbplatsen

Det här avsnittet innehåller policyn för NORMAL:s behandling av personuppgifter om användare av NORMAL:s webbplats www.normal.se

Insamling av personuppgifter

NORMAL kan samla in, behandla och lagra dina personuppgifter i följande fall:

 • När du besöker och använder vår webbplats
 • När du registrerar dig för NORMAL:s nyhetsbrev
 • När du kommunicerar med NORMAL
 • När du använder NORMAL:s andra funktioner och tjänster

Typer av personuppgifter

NORMAL kan samla in, behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig:

 • Namn, e-postadress, telefonnummer och motsvarande identifieringsinformation
 • Intressen
 • IP-adress
 • Information om din användning av våra webbplatser

Syftet med behandlingen

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för följande ändamål:

 • Hantering av frågor från dig
 • Allmän kommunikation
 • Ge support
 • Produkt- och tjänsteutveckling
 • Statistik och analys

Skäl för behandlingen

NORMAL behandlar i första hand dina personuppgifter av ett eller flera av följande skäl:

 • Legitima intressen: I de flesta fall behandlar vi dina personuppgifter på grund av våra legitima intressen av att exempelvis genomföra statistik-, analys- och marknadsföringsaktiviteter (där samtycke inte krävs), tillhandahålla support samt förbättra och utveckla våra produkter och tjänster (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 f).
 • Samtycke: NORMAL använder endast dina personuppgifter till att skicka information om våra produkter, nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial till dig via e-post om du tidigare och uttryckligen har samtyckt till detta, om inte lagen tillåter oss att kontakta dig utan ditt samtycke (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 a).

Cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår cookiepolicy, som du kan hitta via följande länk: https://www.normal.se/cookies/

Appanvändare

Det här avsnittet innehåller policyn för NORMAL:s behandling av personuppgifter om användare av NORMAL:s app.

Insamling av personuppgifter

NORMAL kan samla in, behandla och lagra dina personuppgifter i följande fall:

 • När du laddar ner och använder våra appar
 • När du skapar en användare
 • När du kommunicerar med NORMAL
 • När du använder NORMAL:s andra funktioner och tjänster

Typer av personuppgifter

NORMAL kan samla in, behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig:

 • Namn, e-postadress, telefonnummer och motsvarande identifieringsinformation
 • Intressen
 • Information som du anger när du skapar en användare
 • IP-adress
 • Information om din användning av våra appar
 • Kortinformation
 • Köphistorik
 • Appversion
 • Digitala fotavtryck

Syftet med behandlingen

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för följande ändamål:

 • Göra våra appar och de tjänster vi erbjuder i våra appar tillgängliga för dig
 • Hantering av användarkonton
 • Nyhetsbrev och annan marknadsföringskommunikation
 • Marknadsföring i allmänhet
 • Hantering av frågor från dig
 • Allmän kommunikation
 • Ge support
 • Produkt- och tjänsteutveckling
 • Statistik och analys

Skäl för behandlingen

NORMAL behandlar i första hand dina personuppgifter av ett eller flera av följande skäl:

 • Legitima intressen: I de flesta fall behandlar vi dina personuppgifter på grund av våra legitima intressen av att exempelvis genomföra statistik-, analys- och marknadsföringsaktiviteter (där samtycke inte krävs), tillhandahålla support samt förbättra och utveckla våra produkter och tjänster (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 f).
 • Samtycke: NORMAL använder endast dina personuppgifter till att skicka information om våra produkter, nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial till dig via e-post om du tidigare och uttryckligen har samtyckt till detta, om inte lagen tillåter oss att kontakta dig utan ditt samtycke. Dessutom kommer vi endast att behandla dina kortuppgifter och din köphistorik med ditt samtycke (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 a).
 • Avtalsförpliktelser: I vissa fall är behandlingen av dina personuppgifter nödvändig för att uppfylla ett avtal mellan NORMAL och dig, exempelvis när du skapar en användare (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 b).

Kunder och besökare i NORMAL:s butiker

Det här avsnittet innehåller policyn för NORMAL:s behandling av personuppgifter om kunder och andra besökare i NORMAL:s butiker.

Insamling av personuppgifter

NORMAL kan samla in, behandla och lagra dina personuppgifter i följande fall:

 • När du besöker våra butiker
 • När du köper något i våra butiker

Typer av personuppgifter

NORMAL kan samla in, behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig:

 • Dina köp
 • Betalningsinformation
 • Foto- och videomaterial i samband med övervakning av våra butiker

Syftet med behandlingen

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för följande ändamål:

 • För att slutföra dina inköp
 • För att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, åberopas eller försvaras

Skäl för behandlingen

NORMAL behandlar i första hand dina personuppgifter av ett eller flera av följande skäl:

 • Legitima intressen: I de flesta fall behandlar vi dina personuppgifter på grund av våra legitima intressen av att kunna fastställa, försvara eller hävda rättsliga anspråk enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1 f. Det gäller exempelvis behandling av bild- och videomaterial i samband med övervakning av våra butiker, och behandling i samband med reklamationer.
 • Rättslig skyldighet: Det är nödvändigt att behandla information om dina betalningsuppgifter och köp för att följa gällande bokföringslagar, momslagstiftning och marknadsföringslagstiftning (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 c).

Användare av webbshoppen

Det här avsnittet innehåller policyn för NORMALs behandling av personuppgifter vid besök och köp i webbshoppen.

Insamling av personupplysningar

NORMAL kan samla in, behandla och lagra dina personuppgifter i följande fall:

 • När du besöker vår webbshop
 • När du köper varor i vår webbshop
 • Behandling och leverans av din order
 • Kundservice
 • Tracking till förbättring av användarupplevelse
 • Lagstadgade krav

Typer av personupplysningar

NORMAL kan samla in, behandla och lagra följande typer av upplysningar om dig för att genomföra din order:

 • Dina köp
 • Namn, adress, e-mailadress och telefonnummer
 • Betalningsupplysningar
 • Digitala fotspår

Syftet med behandlingen

Dina personuppgifter kan komma att behandlas i följande syfte:

 • Genomföring av dina köp
 • Orderbehandling och leverans
 • Retur och reklamation
 • Statistik och analys

Behandlingsunderlag

NORMAL behandlar i första hand dina personuppgifter på ett eller flera av nedanstående underlag:

 • Legitimt syfte: I de flesta fall behandlar vi dina personuppgifter på grund av att vi har våra legitima syften av att exempelvis genomföra statistik-, analys- och marknadsföringsaktiviteter (där samtycke inte krävs), tillhandahålla support samt förbättra och utveckla våra produkter och tjänster (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 f).
 • Rättslig förpliktelse: Behandlingen av upplysningar om din betalningsinformation och dina köp är nödvändig för att följa lagen gällande bokföringslagstiftning, momslagstiftning och marknadsföringslagstiftning (dataskyddsförordningens artikel 6.1 c).
 • Kontraktsmässiga förpliktelser: I vissa fall är behandlingen av dina personupplysningar nödvändig för att kunna uppfylla ett kontrakt mellan NORMAL och dig (dataskyddsförordningen artikel 6.1 b).

Cookies

Vi använder cookies på våra hemsidor. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår cookiepolicy som du kan hitta via följande länk: https://www.normal.se/cookies/

Kontaktpersoner hos leverantörer och andra affärspartners

Detta avsnitt innehåller policyn för NORMAL:s behandling av personuppgifter om enskilda företagare eller kontaktpersoner hos leverantörer och andra affärspartners som samarbetar med NORMAL.

Insamling av personuppgifter

NORMAL kan samla in, behandla och lagra dina personuppgifter i följande fall:

 • När ditt eller det företag du arbetar på ingår ett avtal med NORMAL
 • När du har visat intresse för NORMAL:s produkter och tjänster, exempelvis genom att ge NORMAL ditt visitkort
 • När du samarbetar och kommunicerar med NORMAL

Typer av personuppgifter

NORMAL kan samla in, behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig:

 • Namn, e-postadress, telefonnummer och motsvarande identifieringsinformation
 • Individuell information, exempelvis föredragna språk
 • Organisatorisk information såsom företagets namn och adress, befattning, sysselsättningsområde, huvudsaklig arbetsplats och arbetsland
 • Avtalsinformation som beställningar, fakturor, avtal och andra avtal mellan ditt företag (eller din arbetsgivare) och NORMAL, som kan innehålla exempelvis dina kontaktuppgifter
 • Finansiell information som exempelvis betalningsvillkor, bankuppgifter och kreditbetyg

Informationen kan vara inhämtad direkt från dig (främst via e-post och annan korrespondens med dig) eller från en tredje part, exempelvis din arbetsgivare.

Syftet med behandlingen

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för följande ändamål:

 • Allmän planering, uppfyllande och förvaltning av samarbeten, inklusive avtal
 • Administration, såsom behandling av betalningar, utvärdering av kreditbetyg, redovisning, revision samt tillhandahållande av support
 • Nyhetsbrev och annan marknadsföringskommunikation
 • Genomförande av förfrågningar från dig
 • Allmän kommunikation
 • Produkt- och tjänsteutveckling
 • Statistik och analys
 • Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar, exempelvis uppfyllande av våra skyldigheter att förhindra olaglig verksamhet
 • Konflikthantering

Skäl för behandlingen

NORMAL behandlar i första hand dina personuppgifter av ett eller flera av följande skäl:

 • Avtalsförpliktelser: I vissa fall är behandlingen av dina personuppgifter nödvändig för att uppfylla ett avtal (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 b).
 • Legitima intressen: Vi kan behandla dina personuppgifter baserat på våra legitima intressen av att exempelvis hantera den dagliga verksamheten enligt lagliga och rättvisa affärsmetoder, inklusive planering, genomförande och hantering av samarbetet, eller vårt berättigade intresse av att exempelvis utföra kreditbetyg, statistik-, analys- och marknadsföringsaktiviteter (där samtycke inte krävs), tillhandahålla support samt förbättra och utveckla våra produkter och tjänster. Behandlingen kan också vara nödvändig för vårt berättigade intresse av att förebygga bedrägeri eller fastställa, försvara eller hävda rättsliga anspråk (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 f).
 • Rättslig skyldighet: Behandlingen av dina personuppgifter kommer i vissa fall att vara nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter, såsom vår skyldighet att förhindra olagliga aktiviteter (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 c).
 • Samtycke: I undantagsfall och endast när ingen annan behandlingsgrund gäller kan NORMAL be dig om ditt separata samtycke till att behandla dina personuppgifter (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 a). NORMAL använder exempelvis endast dina personuppgifter till att skicka information om våra produkter, nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial till dig via e-post om du tidigare och uttryckligen har samtyckt till detta, om inte lagen tillåter oss att kontakta dig utan ditt samtycke.

Utlämnande till andra personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden

För att uppnå ovanstående ändamål kan vi ge tredje part tillgång till dina personuppgifter, om denna tredje part, baserat på ett avtalsförhållande med NORMAL, tillhandahåller relevanta tjänster. Detta kan inkludera IT-leverantörer, e-postleverantörer och marknadsföringsleverantörer. Sådana tjänsteleverantörer kommer endast att behandla personuppgifter enligt våra instruktioner och ingångna personuppgiftsbehandlingsavtal.

I samband med NORMAL:s utveckling kan företagsstrukturen förändras, exempelvis genom total eller partiell försäljning av NORMAL. Vid en partiell förflyttning av tillgångar som innehåller personuppgifter är behandlingsgrunden för relaterad överföring av personuppgifter som regel dataskyddsförordningen, artikel 6.1 f, eftersom NORMAL har ett legitimt intresse av att överföra delar av sina tillgångar och göra kommersiella förändringar.

Som regel lämnas dina personuppgifter inte ut till tredje part utan ditt tillstånd. Under vissa omständigheter och enligt lag kan det dock vara nödvändigt att lämna ut dina personuppgifter till:

 • Polisen
 • Advokater
 • Revisorer
 • Domstolar
 • Offentliga myndigheter
 • Potentiella köpare
 • Andra företag i koncernen

Om dina personuppgifter överförs till personuppgiftsbiträden eller personuppgiftsansvariga som är etablerade i länder utanför EU/EES och som inte har en adekvat skyddsnivå, kommer en sådan överföring att baseras på EU-kommissionens standardavtal.

Förvaring av persondata

Vi behåller endast din persondata så länge det är nödvändigt för att uppfylla det legitima syfte som verksamheten har, detta legitima syfte går i riktlinje med gällande lagstiftning och ska möjliggöra att berörda parter känner sig trygga med lagringen av dennes personuppgifter. När det inte längre är fallet raderas informationen. Du kan också be om att få den persondata vi har registrerad om dig raderad. Vi accepterar din förfrågan såvida vi inte är lagmässigt förpliktade att behålla informationen eller om upplysningarna är relevanta i en rättssak/tvist.

Personuppgiftsansvarig och kontaktupplysningar

NORMAL är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

NORMAL har följande företagsinformation:

Normal Sweden AB
Org.nr: 559118-9617
Godthåbsvej 41
8660 Skanderborg
Danmark

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig
 • Du har också rätt att invända mot vår insamling och fortsatt behandling av dina personuppgifter
 • Du har rätt att rätta till och radera dina personuppgifter, med förbehåll för vissa lagstadgade undantag, inklusive bokföringslagen
 • Du har rätt att begära en begränsning av dina personuppgifter
 • Under vissa omständigheter kan du också begära att få en kopia av dina personuppgifter och om överföring av de personuppgifter du har lämnat till oss till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet)
 • Du kan återkalla alla eventuella samtycken när som helst. Då raderar vi dina personuppgifter, om vi inte har andra skäl att fortsätta behandlingen. Du avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ned i nyhetsbrevet

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller har frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på dataprivacy@normal.eu

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter är du också välkommen att kontakta oss på dataprivacy@normal.eu. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, Phone: 08-657 61 00, Email: my@imy.se https://www.imy.se/

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att alltid kunna göra ändringar i denna integritetspolicy. Vid ändringar kommer datumet längst ned i integritetspolicyn att ändras. Den gällande integritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på våra webbplatser och appen ”NORMAL”.

Denna integritetspolicy blev senast uppdaterad den 1 augusti 2020.