Integritetspolicy för arbetssökande hos NORMAL

Tack för din ansökan om jobb hos Normal Sweden AB.

I samband med rekrytering på NORMAL A/S (”NORMAL”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) behandlar vi dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna policy.

Vi behandlar de personuppgifter som finns i din ansökan och ditt cv, samt eventuella bifogade styrkande handlingar, för att utvärdera din ansökan. Om du bjuds in till en intervju kommer vi att samla in och utvärdera den information du lämnar i det sammanhanget. Grunden till vår behandling av dina personuppgifter är att du har ansökt om att ingå ett anställningsavtal med NORMAL (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 b), samt vårt berättigade intresse av att behandla information som du själv har lämnat till oss (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 f).

Vi kan söka på Internet efter relevant och tillgänglig information, inklusive innehåll på sociala medier. Vi kommer vanligtvis att leta efter information om dina tidigare anställningar, aktiviteter, kompetenser, prestationer och din allmänna framtoning.

Om den tjänst du har sökt kräver att du slutför personlighetstester eller liknande kommer du att informeras när vi har behandlat din ansökan. Resultaten behandlas konfidentiellt, men ingår i vår bedömning av din ansökan. Grunden för denna behandling är att du har ansökt om att ingå ett anställningsavtal med NORMAL (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 b).

I vissa fall kan du bli ombedd att tillhandahålla en kopia av ditt brottsregister. Ditt brottsregister kommer att behandlas konfidentiellt och vi kommer att be om ditt samtycke till behandling av brottsregistret (dataskyddsförordningen, paragraf 8, stycke 3).

Som en del av vår utvärdering av dig och din ansökan kanske vi inhämtar referenser från dina tidigare och/eller nuvarande arbetsgivare. Vi inhämtar endast referenser från personer som du har angett i din ansökan. Vi erhåller referenser baserade på vårt berättigade intresse av att kunna bedöma om vi kan anställa dig (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 f) eller om du har gett ditt samtycke (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 a).

Vi rekommenderar att din ansökan inte innehåller känsliga personuppgifter, exempelvis personuppgifter som avslöjar ras, etnisk bakgrund, religion, medlemskap i fackförening, sexualitet eller hälsoinformation. Om utförandet av ett inlägg undantagsvis ställer särskilda hälsokrav kan vi be om ditt samtycke till att behandla sådana personuppgifter (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 a) och dataskyddsförordningen, artikel 9.2 a).

Om du erbjuds en tjänst på NORMAL, kommer din ansökan och andra relevanta personuppgifter som samlas in i samband med rekryteringsförfarandet att lagras i din personalmapp hos oss.

Om du inte erbjuds en tjänst kommer vi att behålla din ansökan och eventuella ytterligare personuppgifter som samlas in i samband med rekryteringsförfarandet under en period på 6 månader efter vårt avslag, såvida du inte har samtyckt till en längre lagring.

Vi behåller endast din persondata så länge det är nödvändigt för att uppfylla det legitima syfte som verksamheten har, detta legitima syfte går i riktlinje med gällande lagstiftning och ska möjliggöra att berörda parter känner sig trygga med lagringen av dennes personuppgifter. När det inte längre är fallet raderas informationen. Du kan också be om att få den persondata vi har registrerad om dig raderad. Vi accepterar din förfrågan såvida vi inte är lagmässigt förpliktade att behålla informationen eller om upplysningarna är relevanta i en rättssak/tvist.

Du kan alltid återkalla alla eventuella samtycken som du har gett i samband med rekryteringsförfarandet. Att du återkallar ditt samtycke påverkar den framtida behandlingen av dina personuppgifter, men inte lagligheten i behandlingen före återkallandet, som är baserat på samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss.

Du har rätt att få insyn i de personuppgifter vi behandlar om dig, med förbehåll för vissa lagstadgade undantag. Du har också rätt att invända mot vår insamling och fortsatt behandling av dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att dina personuppgifter korrigeras, inklusive kompletteras, om nödvändigt, eller att dina personuppgifter raderas i vissa fall.

I undantagsfall kan du också be om att få en kopia av dina personuppgifter, och be oss att överföra de personuppgifter du har lämnat till oss till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller har frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på dataprivacy@normal.eu

NORMAL är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

NORMAL har följande företagsinformation:

Normal Sweden AB
Org.nr: 559118-9617
Godthåbsvej 41
8660 Skanderborg
Danmark

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på dataprivacy@normal.eu. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, Phone: 08-657 61 00, Email: my@imy.se https://www.imy.se/

Denna integritetspolicy blev senast uppdaterad den 1 augusti 2020.