Integritetspolicy för NORMAL:s Facebook- och Instagram-sidor

När gäller denna integritetspolicy?

Denna personuppgiftspolicy gäller för Normal Sweden AB (”NORMAL”) behandling av de personuppgifter som du lämnar efter dig och/eller tillhandahåller när du besöker NORMAL:s Facebook- eller Instagram-sida (”Sidorna”). Integritetspolicyn kompletterar Facebook Ireland Ltd:s (”Facebook”) allmänna personuppgiftspolicy, inklusive Facebooks personuppgiftspolicy för Instagram.


Vem är personuppgiftsansvarig för mina personuppgifter?

NORMAL och Facebook är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

NORMAL:s företagsinformation är:

Normal Sweden AB
Godthåbsvej 41
8660 Skanderborg
Org.nr: 559118-9617
E-post: Dataprivacy@normal.eu

Facebooks företagsinformation är:

Facebook Ireland Ltd.
4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR
D2 Dublin
IRLAND
Org.nr: 462932

NORMAL följer Datainspektionens riktlinjer för gemensamma personuppgiftsansvar och strävar efter att med gällande verktyg säkerställa att du på bästa möjliga sätt får information om behandlingen av dina personuppgifter när du besöker Sidorna. Tillsammans med andra företag försöker vi kontinuerligt föra en dialog med Facebook om regleringen av det gemensamma personuppgiftsansvaret.

I detta sammanhang har Facebook publicerat en bilaga om det gemensamma personuppgiftsansvaret för ”Facebook Insights”, som du kan hitta via följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Vilka personuppgifter samlas in på Facebook?

Beroende på ditt beteende på Sidorna kan NORMAL och Facebook få följande personliga information om dig:

 • Om du ”gillar” eller har använt andra reaktioner på Sidorna
 • Kommentarer som du lämnar på Sidorna
 • Att du har besökt Sidorna
 • Ditt beteende och dina intressen på Sidorna
 • Personuppgifter som erhållits i samband med tävlingar

Facebook använder också Sidorna för att samla in statistisk information om besökarnas beteende på Sidorna, inklusive ålder, kön, relationsstatus, arbete, livsstil, intresseområden, köpinformation och geografisk information. För detta ändamål har Facebook placerat cookies på din enhet när du besöker Sidorna. Varje cookie innehåller en unik identifieringskod som förblir aktiv i två år, om de inte raderas före utgången av den perioden. Facebook tar emot, lagrar och behandlar dina personuppgifter via dessa cookies.

Läs Facebooks allmänna cookiepolicy om du vill läsa mer om Facebooks användning av cookies på Sidorna. Se Facebooks cookiepolicy via följande länk: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Vad är syftet med behandlingen av dina personuppgifter?

NORMAL använder också dina personuppgifter för att förbättra produkter och Sidor, genomföra undersökningar, sammanställa statistik, utveckla och skydda NORMAL:s tjänster och produkter, inklusive baserat på din feedback. I detta sammanhang använder NORMAL aggregerad information som Facebook gör tillgänglig via Facebook-cookies, exempelvis information om ålder, kön, relationsstatus, arbete, livsstil, intresseområden och information om köp och geografisk information.

Facebook behandlar bland annat dina personuppgifter för att Facebook ska kunna förbättra sitt annonssystem och tillhandahålla NORMAL statistik som Facebook sammanställer utifrån ditt besök på Sidorna, bland annat för att annonsera och anpassa aktiviteterna på Sidorna. Genom cookies får Facebook och NORMAL veta huruvida du ”gillar” eller ”följer” Sidorna och använder deras applikationer, så att Facebook och NORMAL kan anpassa innehållet på Sidorna och utveckla funktioner som du kanske är intresserad av.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

NORMAL behandlar dina personuppgifter på grund av NORMAL:s berättigade intresse av att förbättra NORMAL:s produkter och tjänster (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 f).

Facebook behandlar dina personuppgifter på grund av Facebooks legitima intressen, inklusive Facebooks intresse av att tillhandahålla en innovativ, individuellt skräddarsydd, säker och lönsam tjänst (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 f). Facebook behandlar därutöver dina personuppgifter enligt ditt samtycke, som du kan ta tillbaka när som helst via Facebook-inställningarna (dataskyddsförordningen, artikel 6.1) a).

Mer information om Facebooks rättsliga grund för behandling av personuppgifter finns i Facebooks allmänna integritetspolicyer under rubriken ”Vad är vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandling?”.

Se Facebooks integritetspolicy på Instagram via följande länk: https://help.instagram.com/519522125107875

Se Facebooks integritetspolicy via följande länk: https://www.facebook.com/about/privacy#

Vem får mina personuppgifter?

NORMAL lämnar inte vid något tillfälle ut dina personuppgifter till andra företag.

Facebook kan bland annat dela personuppgifter med följande kategorier av mottagare:

 • Internt bland Facebook-företag
 • Externt med Facebook-partners som använder analystjänster
 • Annonsörer
 • Andra personer som använder Sidorna
 • Mätpartners
 • Forskare och akademiker

Mer information om vem Facebook delar dina personuppgifter med finns i Facebooks allmänna integritetspolicyer under ”Hur delas denna information?”.

Dina personuppgifter kan via Facebook överföras till Facebook i USA. Mer information finns i avsnittet ”Hur behandlar och flyttar vi data som en del av våra globala tjänster?” i Facebooks allmänna integritetspolicy.

Se Facebooks integritetspolicy på Instagram via följande länk: https://help.instagram.com/519522125107875

Se Facebooks allmänna integritetspolicy via följande länk: https://www.facebook.com/about/privacy#

Förvaring av persondata

Vi behåller endast din persondata så länge det är nödvändigt för att uppfylla det legitima syfte som verksamheten har, detta legitima syfte går i riktlinje med gällande lagstiftning och ska möjliggöra att berörda parter känner sig trygga med lagringen av dennes personuppgifter. När det inte längre är fallet raderas informationen. Du kan också be om att få den persondata vi har registrerad om dig raderad. Vi accepterar din förfrågan såvida vi inte är lagmässigt förpliktade att behålla informationen eller om upplysningarna är relevanta i en rättssak/tvist.

Vilka rättigheter har jag?

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter:

 • Du har alltid rätt att få tillgång till de personuppgifter som NORMAL och Facebook behandlar om dig, med förbehåll för vissa lagstadgade undantag.
 • Du har rätt att invända mot vår insamling och fortsatt behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller blockerade.
 • I vissa fall har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att få personuppgifter om dig själv utlämnade, och i vissa fall att personuppgifter som du har lämnat till oss överförs till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du är Facebook- eller Instagram-användare kan du själv ändra dina privata inställningar för att påverka hur dina personuppgifter samlas in och behandlas när du besöker och använder Sidorna.

På Instagram ändrar du dina inställningar på fliken ”Sekretess”, som finns på fliken ”Inställningar”.

Se följande länkar för att ändra dina inställningar på Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences och https://www.facebook.com/settings

Vem kan jag kontakta?

Facebooks allmänna upplägg och de avtal som NORMAL har ingått med Facebook kräver att du kontaktar Facebook om du vill utöva dina rättigheter. Det beror på att rent funktionellt sett är det endast Facebook som kan vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de flesta av dina förfrågningar.

Men om du tror att NORMAL kan tillgodose din förfrågan är du naturligtvis mycket välkommen att kontakta oss. För mer information om hur vi behandlar personuppgifter kan du läsa om Normals allmänna integritetspolicy på Normals webbplats.

Se NORMAL:s allmänna integritetspolicy via följande länk: https://www.normal.dk/privatlivspolitik/

Kontaktinformation och mer information om hur Facebook behandlar dina personuppgifter hittar du via följande länk: https://www.facebook.com/about/privacy# Facebooks integritetspolicy för Instagram hittas via följande länk: https://help.instagram.com/519522125107875

Om du vill klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på dataprivacy@normal.eu

Om vi inte lyckades lösa ditt klagomål och du vill gå vidare med ärendet kan du klaga till den danska dataskyddsmyndigheten:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114, 104 20 Stockholm
Phone: 08-657 61 00
Email: my@imy.se
https://www.imy.se/

Denna integritetspolicy blev senast uppdaterad den 1 augusti 2020.