Sposorat Banner Web SE

Villkor för NORMAL- Sponsorskap-tävling

Denna sponsring erbjuds av NORMAL A/S, Godhåbsvej 41, 8660 Skanderborg. www.normal.se (”NORMAL”).

NORMAL vill hylla alla som har en speciell passion eller intresse och en önskan om att utvecklas och växa inom detta område. Det är därför NORMAL nu skapar ett sponsorskap, ”NORMAL-SPONSORSKAPET”, som tilldelas de som lyckas ”bränna igenom” med sin glöd och passion och ger det bästa skälet för att just de ska motta stipendiet.

Vem?

NORMAL-Sponsorskapet kan sökas av alla över 18 år.

Det finns inga krav på att du ska vara snabbast, klokast eller bäst. Det viktigaste är att du brinner för något – och kan bevisa för NORMAL att du/ni har gjort dig/er förtjänt av att motta NORMAL- Sponsorskapet.

Vad?

NORMAL- Sponsorskapet består av ett engångsbelopp på 15.000kr och utdelas till 5 värdiga och passionerade vinnare som får 15.000kr var.

Hur?

NORMAL- Sponsorskapet är inte beroende av att du handlar på NORMAL.

För att övervägas för NORMAL- Sponsorskapet måste du lämna in en ansökan via vår webbsida. Du kan bara bifoga filer under 35MB

Förklara i din ansökan vad du vill spendera pengarna på och hur NORMAL-Sponsorskapet kommer att kunna stödja din passion eller intresse. Din ansökan måste innehålla foton och/eller video.

Normal avgör vem som ska motta Sponsorskapet.

När?

Du kan ansöka från och med den 24 oktober 2019 till den 12 januari 2020. Mottagarna av Normal Sponsorskapet kontaktas direkt via e-mail och telefon under vecka 6, 2020. Vi försöker kontakta mottagarna tre gånger. Får vi ingen kontakt inom en vecka hittar normal en ny mottagare. Detsamma gäller om en mottagare inte uppfyller kraven.

Särskilda krav
När du ansöker om att bli prövad för NORMAL- Sponsorskapet, samtycker du samtidigt till att Normal kan filma och ta bilder av dig, genomföra intervjuer med dig och publicera detta material tillsammans med ditt namn på tillexempel webbplatser, sociala medier, intranät och trycksaker. Detta gäller endast om du blir tilldelad Sponsorskapet. Ditt samtycke kan återkallas när som helst, men sådant tillbakadragande kan emellertid bara ha effekt från det att det sker.

Du har ansvaret för att du har alla rättigheter till att offentliggöra allt insänt material, även fotografier och videos. Om det är barn i materialet ska du inhämta en förälders samtycke. Du ger NORMAL rätt till att använda allt insänt material både på NORMALs egna medier och i samband med annan marknadsföring.

NORMAL behandlar film, foton och andra personupplysningar i överensstämmelse med gällande persondataregler och NORMALs egen integritetspolicy.

Du ska vara uppmärksam på att NORMAL-sponsorskapet är skattepliktigt, och att det är du själv som ska se till att du redovisar sponsorskapet korrekt.

Denna hemsida använder cookies till statistiskt ändamål. Cookies

OK